Webmail

Miền Trung

Đại Nội Huế

Sử dụng: Bộ trung tâm 260 Sim.

 

 

Nhà Khách Quốc Hội

Sử dụng: Hệ thống gọi phục vụ

 

 

 

 

 

Ngã Tư Đà Nẵng

Sử dụng: Hệ thống Âm Thanh công cộng dùng TS18 và Theben

 

 

 

Khu làm việc của FPT Softwear Đà Nẵng - FPT Complex

Sử dụng: SS21 cho cầu thang.

 

 

 

 

Khách sạn DANACITI

Sử dụng: Hệ thống gọi phục vụ CS2 dùng cho SPA

 

 

 

Khu Resort Biển Đà Nẵng

Sử dụng: Cảm ứng hồng ngoại và cảm ứng ánh sáng