Webmail

Hoạt Động Trưng Bày Bán Hàng

 

Hội thảo tại công ty Học Thu - Quảng Bình

 

 

 

 

 

Bảng DEMO trưng bày sản phẩm thực -

Trãi nghiệm sản phẩm tại chỗ:

 

 

 

 

 

 

 

Trưng bày bảng DEMO lưới :

 

 

 

 

 

 

Xích treo trưng bày Kawasan :

 

 

 

 

Standee :

 

Xem Thêm:

 

 

Zalo